Web portály

Profesionálne web portály a online aplikácie

Tvorba webových portálov a online aplikácií

Ponúkame Vám kompletnú tvorbu on-line portálov, prípadne spoluprácu vo všetkých oblastiach vývoja rozsiahlych on-line aplikácií:

  • Kompletný návrh užívateľského rozhrania a grafiky portálu
  • Interaktívne UI pomocou toolboxov jQuery, prípadne DOJO
  • AJAX komunikácia so serverom na pozadí
  • Spoľahlivá client-side a server-side validácia údajov
  • Realizácia v skriptovacom jazyku PHP (framework Kohana, Zend, ...), prípadne Java (JSP, JSF, J2EE)
  • Databázové systémy (MySQL, PostgreSQL) s objektovo-relačným mapovaním
  • Záťažové a bezpečnostné testy
  • Profilovanie a optimalizácia výkonu veľkých aplikácií
  • Aplikačné rozhrania (API) pre mobilné aplikácie a externé volania
  • … a samozrejme profesionálna komunikácia a spolupráca počas celej životnosti projektu
Garancia dlhodobej spolupráce

Garantujeme Vám dlhodobú spoluprácu a správu systému aj po odovzdaní projektu. Vždy sa máte na koho obrátiť...

Mám záujem