Priemyselné aplikácie

SCADA vizualizačné systémy pre priemyselné aplikácie

Návrh SCADA vizualizačných systémov

Pomocou vizualizačných systémov môžete sledovať a riadiť stav svojej aplikácie priamo na monitore počítača. Online riešenia priemyselnej vizualizácie zahŕňajú nasledovné oblasti:

  • vizualizačné a riadiace systémy pre priemyselné aplikácie
  • návrh riadiacich a PLC algoritmov
  • grafika vo vektorovom formáte .svg
  • napojenie na centrálny databázový systém
  • SCADA systémy prístupné cez internet

Programovanie numerických a vedeckých výpočtov

Pri vývoji riešení pre zložité systémy využívame najnovšie algoritmizačné techniky, vrátane metód umelej inteligencie. Matematické riešenia sú vyvíjané v rýchlom programovacom jazyku (C, C++) pre prípadnú real-time aplikáciu.

Ponúkame Vám nasledujúce programátorské služby v oblasti hi-tech systémov:

  • algoritmizácia zložitých systémov
  • dekompozícia na subsystémy
  • programovanie optimálnych numerických výpočtových procedúr
  • systémy rozpoznávania obrazu (integrálne transformácie, ...)
  • implementácia metód umelej inteligencie (neurónové siete, genetické algoritmy, ...)
Mám záujem