3D modely a skenovanie

3D modelovanie

3D modelovanie objektov:

Ponúkame Vám tvorbu 3D CAD modelov, buď podľa dodaných technických výkresov, alebo podľa fyzickej predlohy.

V prípade záujmu sme schopní na vytvorených modeloch vykonať aj termálnu, mechanickú, alebo magnetickú 3D FEM analýzu.


3D rotácia

3D skenovanie objektov:

Pomocou unikátnej 3D technológie sme schopní vyhotoviť Vám realistický 3D foto model objektu. Môžete ho využiť na online prezentáciu Vašich produktov na internete, alebo v e-shope. Zákazník si tak môže produkt ľubovoľne otáčať a približovať. Vyskúšajte si to sami na našej ukážke.

  • Skenovanie objektov do veľkosti 30x30x30 cm
  • Skenovanie s farebnými textúrami, alebo bez textúr
  • 3D prezentácia výrobkov priamo na webe
  • Kliknutím a pohybom myši rotujete objekt

Pozn: Súčasný stav technológie zatiaľ neumožňuje skenovanie priehľadných/lesklých materiálov a príliš členitých povrchov.
Mám záujem